Ettevõttest

Mustamäe Haljastus AS on rajatud aastal 1998. Seega oleme suurte kogemustega ettevõte, mis tegeleb haljastute rajamise ja  hooldusega. Meie jaoks on tähtis siduda kogemused ja tellija soovid. Meil on tööl pikaajaliste kogemustega diplomeeritud aednikud ning oma eriala spetsialistid – haljastustöölised. Tööde tegemiseks on olemas vajalik tehnika. Me ei jää hätta ükskõik milliste haljasalade rajamisega, igat liiki lillede,  põõsaste ja puude istutamisega ning nende hilisema hooldamisega. Teeme puude, s.h. viljapuude, sanitaar- ja kujunduslõikust ning raiet. Talvisel ajal tegeleme lumekoristustöödega ning libeduse tõrjega. Suured kogemused, head spetsialistid ja kvaliteetsed oskustöölised on meie edukuse aluseks.

Teostatud tööd

Haljasalade rajamine ja hooldus

Haljasalade rajamisel või rekonstrueerimisl oleks kõige õigem konsulteerida meie selle ala spetsialistidega. Kõigepealt on vaja teha kindlaks rajatava muru otstarve: kas ilu-spordi-mängu-või lihtsalt õuemuru. Arvestada tuleb looduslikke tegureid ja milline on rajatava koha pinnas. Sellest lähtudes tuleb valida õige muruseemne segu. Vajalik on selgeks teha,  kuidas hakatakse edaspidi muru hooldama. Muld peab rahuldama taimede toitainete ja veetarbe. Maa, kuhu muru rajatakse peab olema umbrohust puhas ja ühtlaselt sile. Vajadusel lisatakse kvaliteetset sõelutud  kasvumulda. Tähtsaim muru hooldusvõte on niitmine. Niitmist tuleks teha vastavalt muru otstarbele ja vajadusele. Kastmine sõltub ilmastikust. Väetamist tuleks teha suve esimesel poolel vastavalt vajadusele. Meil on olemas nendeks tööteks vajalik tehnika kui ka oskustööjõud, millega saame olla Teile ikati abiks.

Heakorratööd
Me teostame heakorra töid mis sisaldavd: Tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libetusetõrje, muru ja rohu niitmine. Neid töid teostavd meie  pikaajaliste kogemustega töötajad. Samas on ka võimalik tellida tekkinud jäätmete äravedu ja ladustamist prügimäele.

Puude kujunduslõikus ja raie

Teostame puude  kujunduslõikust, arvestades puude bioloogilisi iseärasusi ja muidugi võetakse kuulda ka kliendi vajadusi (kas varjab, on ohtlik jne.) Põhilselt teostame töid tõstukiga. Puude raieks peab olema kehtiv raieluba. Koristame puude jäägid ja ladustame prügimäele.

Viljapuude kujunduslõikus.

Parim aeg viljapuid lõigata (õunviljalisi) on hilistalvel või varakevadel. Lõikusega saavutatakse puude esteetiline  väljanägemine ja oluliselt suurem, ning kvaliteetsem saak. Veel võib lõikusega pikendada tunduvalt puude eluiga. Meie teostame viljapuude harvendus ja noorendus lõikust. Lõikust teostvad meie poolt vastava väljaõppega ja kogemustega aednikud.

Hekkide rajamine ja lõikus.

Meilt saab tellida nii hekkide rajamist, korrapärast lõikust, kui ka noorenduslõikust.

Rajamine - Hekk rajatakse aastakümneteks ja seepärast tuleks endale selgeks teha, millist hekki soovitakse saada ja milline taimeliik just sellel kasvukohal  (nii koha kui mullastiku mõttes) paremini kasvab. Parim aeg hekitaimede istutamiseks on kevad, aga sageli libiseb aiapidajal õige istutusaeg märkamatult käest. Et ka sügisel võib heki istutamine õnnestuda, soovitan suvel väikeelamu- ja suvilarajoonides uudistava- hindava pilguga ringi vaadata ning aianduskirjandustki lugeda, äkki leiate sügiseks või järgmiseks kevadeks veel huvitavama ja parema lahenduse.Hekkide rajamisel peaks tingimata nõupidama ka spesialistidega.

Lõikus - Parim aeg vabakujuliste hekkide lõikamiseks on varakevad: aprilli algus. Korrapäraseid hekke tuleks aastas lõigata kaks korda. Lõike kõrgus  2-3 cm kõrgemal vanast lõikusest. Kui hekk on lastud käest tuleb mõelda noorenduslõikusele, mida tehakse  tagasilõikuse teel. Alles jäetakse umbes 20cm tüükad, mis annavad  uusi võrseid, millest kujundatakse uus hekk.  

Transportteenus

Teostame transportteenust multilifit süsteemiga masinal ning kallurautot MAN. Võimalik on tellida kolme eri suurusega kontinereid. 10, 16 ja 25m³. Võimalik on ka rentida ratastraktorit JCB.  
  
 

 Mustamäe Haljastus AS  Kadaka tee 78  Tallinn 12918, Tel:654 7654, 653 6220, 5025908 Faks: 654 7654, Skype: Haljastus.Haljastus

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola